n Brussel - naar homepage

Infrastructuursubsidies

Hoe een jeugdinitiatief aangenaam én veilig maken? De ondersteuning van jeugdinfrastructuur bestaat uit twee vormen: de 'kleine werken' en de investeringssubsidie.

Wat en voor wie

Sinds 1 september 2013 is er een reglement voor de ondersteuning van jeugdinfrastructuur, dat elk jeugdinitiatief de kans geeft om een aangename en aangepaste, veilige en duurzame omgeving te creëren.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

  • de 'kleine werken': kleine herstellingen of renovatiewerken in samenwerking met FIX vzw
  • de investeringssubsidie

Kleine werken

Sinds 1 november 2017 werkt de VGC samen met FIX vzw. Dat is een werkervaringsproject dat laaggeschoolde, langdurig werklozen een opleidingstraject op de werkvloer aanbiedt in de bouwsector.

FIX vzw zal een jaarlijkse rondgang doen in de Brusselse jeugdinfrastructuur. Daarbij worden dringende mankementen snel opgespoord aan de hand van een checklist. Kleine herstellingen worden meteen gedaan. Daarnaast voert FIX vzw ook een aantal renovatiewerken uit aan interessante tarieven.

Investeringssubsidies

Voor andere of ingrijpende werken kunt u een beroep doen op een investeringssubsidie.