n Brussel - naar homepage

Reglementering

Voor de toekenning van subsidies voor vakantie-initiatieven baseert de VGC zich op onderstaand reglement.

Doel reglement

Het reglement voorziet de steun voor jeugdwerkinitiatieven met de klemtoon op continuïteit en kwaliteit. Deelnemers beleven dankzij deze gevarieerde activiteiten van spel en ontspanning een aangename tijd in een Nederlandstalige omgeving. De initiatieven dragen bij tot een verdere uitbouw van een taalstimulerend activiteitenaanbod in de vrije tijd.

De ondersteunde jeugdwerkinitiatieven leveren naar best vermogen een bijdrage tot het vakantiebeleid van de VGC. Belangrijke elementen hierbij zijn: het inschrijvingsbeleid, de afstemming van tarieven en vergoedingen, de spreiding en de bereikbaarheid met inbegrip van de toegankelijkheid en het open karakter.

Vermelding VGC

Initiatieven die subsidies krijgen, moeten in alle vormen van communicatie de Vlaamse Gemeenschapscommissie als ondersteunende overheid vermelden. Richtlijnen zijn te vinden op de website van het VGC Huisstijlgids en Brusselbazaar.

Dossier

Dit dossier bevat een inhoudelijk en financieel verslag van de vakantie-initiatieven van het afgelopen jaar en een aanvraag voor het nieuwe jaar.

Belangrijke documenten

De initiatiefnemer bewaart gedurende ten minste vijf jaar alle bewijsstukken die de gegevens op de formulieren staven. Op vraag van de administratie moet u deze bewijsstukken kunnen voorleggen.

De volgende documenten moeten bovendien altijd ter plaatse aanwezig: 

  • individuele inschrijvingen van de deelnemers;
  • aanwezigheidslijsten van de deelnemers;
  • aanwezigheidslijsten van de begeleiders.