n Brussel - naar homepage

Subsidies aanvragen

Stuur het aanvraagformulier met de nodige bijlagen naar de Jeugddienst en u krijgt een groot deel van uw inschrijvingsgeld terug.

U bent nog niet actief in het Brusselse jeugdwerk

 • U zorgt zelf voor al het papierwerk en bewijsstukken:
  • vul bijgevoegd aanvraagformulier in;
  • voeg een bewijs van betaling en deelname toe en een attest waaruit blijkt dat u de vorming met succes hebt gevolgd (al deze onderdelen vindt u terug op het document "Bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk");
  • stuur alles naar de VGC jeugddienst: E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.
 • U kunt 2/3 van uw deelnamegeld terugbetaald krijgen.
   

U bent al actief in het Brusselse jeugdwerk

 • Meld aan uw hoofdleiding, stadswerker of begeleidende beroepskracht dat u kadervorming wil volgen. Hij of zij zal samen met u de nodige afspraken maken:
  • de inschrijving vervolledigen;
  • uitzoeken wie er nog deelneemt;
  • het vervoer regelen;
  • of uw gemeente een subsidie geeft;
  • of uw mutualiteit een tussenkomst kan toekennen;
  • hoe u uit de kosten komt;
  • etc. 

Voor deze dienstverlening krijgt uw vereniging een subsidie ter waarde van maximum 90 % van de deelnamekosten.