n Brussel - naar homepage

Subsidies kadervorming

(Toekomstige) begeleiders van Brusselse jeugdwerkinitiatieven die kadervorming volgen om een betere jeugdwerker te worden, kunnen een groot deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen van de VGC Jeugddienst.

Wat is kadervorming?

Met kadervorming bedoelen we activiteiten om vaardigheden, technieken en inzichten op te doen die nodig en nuttig zijn voor (toekomstige) begeleiders van Brusselse jeugdwerkinitiatieven. Deelnemers aan de kadervorming zijn dus begeleiders van jeugdwerkinitiatieven die door de VGC erkend (jeugdbewegingen, jeugdateliers, jeugdclubs etc.) of georganiseerd worden (bv. speelpleinen).

Welke (kader)vorming komt in aanmerking?

  • Deelname aan kadervorming erkend door de Vlaamse Gemeenschap die leiden tot een attest in het jeugdwerk
  • Deelname aan kadervoming van door de Vlaamse Gemeenschap erkende vorminginstellingen
  • Deelname aan andere initiatieven die door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend zijn als kadervorming

Alle bepalingen vindt u in het reglement voor de ondersteuning van kadervorming in het jeugdwerk.