n Brussel - naar homepage

Subsidies voor jeugdwerkprojecten

De VGC Jeugddienst ondersteunt vernieuwende en experimentele projecten. Deze initiatieven kunnen uitgaan van individuele jongeren, jongerenverenigingen, overheden en andere organisaties.

Sinds februari 2012 geldt een nieuw reglement ter ondersteuning van jeugdwerkprojecten. De VGC-jeugddienst voorziet zowel materiële als immateriële ondersteuning.

Projecten die in aanmerking komen

Eén of meerdere activiteiten die niet behoren tot de normale of regelmatige werking kunnen in aanmerking komen voor financiering. Het gaat om buitengewone, uitzonderlijke, vernieuwende of experimentele projecten die in tijd beperkt zijn.

Jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking komen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die de verordening aangeeft en beantwoorden aan bovenstaande doelstelling. Voor subsidies komen in aanmerking:

  • lokaal en regionaal particulier jeugdwerk;
  • lokale overheden;
  • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen;
  • individuele kinderen en jongeren of hun spontane, informele groeperingen.

Subsidies aanvragen

Zorg dat uw aanvraag voldoende gedocumenteerd is. Bij de beoordeling houden we rekening met de inhoudelijke sterkte, de kwaliteiten van het product, het procesmatige verloop en de organisatorische aanpak.