n Brussel - naar homepage

Subsidies voor vakantie-initiatieven

De VGC-jeugddienst ondersteunt jongeren, jeugdverenigingen, overheden en andere organisaties om een vakantieaanbod te ontwikkelen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 16 jaar.

De VGC-jeugddienst voorziet financiële steun voor jeugdwerkinitiatieven die een aanbod van activiteiten ontwikkelen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 16 jaar, op voorwaarde dat deze plaatsvinden tijdens de schoolvakanties.

Jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking komen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die de verordening aangeeft en beantwoorden aan de doelstelling (zie reglementering). Voor subsidies komen in aanmerking:

  • lokaal en regionaal particulier jeugdwerk;
  • lokale overheden;
  • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen;
  • individuele kinderen en jongeren of hun spontane, informele groeperingen.

We onderscheiden 3 soorten vakantie-initiatieven:

  • Jeugdwerkingen, lokale overheden of andere organisaties die structurele jeugdwerkvormen organiseren komen in aanmerking voor financiering. Dit geldt voor zowel doel- als doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten van door de overheid erkende en herkenbare organisaties.
  • Voor startende vakantie-initiatieven of nieuwe werkvormen voorziet de VGC een opstartperiode van maximum twee jaar, waarin ze de tijd krijgen om aan alle voorwaarden van het subsidiereglement te voldoen. Ook hier spreken we van structurele jeugdwerkvormen.
  • Occasionele initiatieven zijn informele en spontane acties en/of animaties die niet-structureel van aard zijn.

Al deze vormen komen in aanmerking voor subsidies, maar alleen de eerste twee kunnen een subsidieaanvraag indienen en moeten voldoen aan bijkomende voorwaarden (artikel 5 – 7 van het reglement).

Subsidiebedragen

De werkingssubsidie voor structurele jeugdwerkvormen en startende vakantie-initiatieven worden als volgt samengesteld:

  • een basissubsidie van 2 euro per dagdeel per kind;
  • mogelijk bijkomende subsidies voor specifieke doelgroepen.