n Brussel - naar homepage

Capaciteitsuitbreiding

Tegen 2019 moeten er in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel minstens 3.000 plaatsen bijkomen. Om de capaciteit uit te breiden investeert de VGC in extra infrastructuur.
trappenhal in een school

3.000 extra schoolbanken tegen 2019

Ondanks grote investeringen in extra schoolbanken, blijft de vraag naar Nederlandstalig basisonderwijs nog altijd groter dan het aanbod. Dat heeft zowel te maken met de demografische groei als met de kwaliteit van het onderwijs dat geboden wordt. De VGC blijft dan ook investeren in een uitbreiding van de capaciteit van het basisonderwijs. Tussen 2014 en 2019 moeten er minstens 3.000 nieuwe plaatsen bijkomen in die gemeenten waar de druk het grootst is.

Ook de druk in het secundair onderwijs neemt toe. De VGC engageert zich voor de uitbouw van drie nieuwe campussen secundair onderwijs.

Criteria

De VGC zorgt voor extra middelen, naast de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap.
Criteria die de VGC hanteert om projecten op te starten zijn:

  • dringende lokale noden;
  • evenwichtige geografische spreiding;
  • realiseerbaarheid van het project;
  • het evenwicht tussen de netten.

Hebt u een plan in gedachten? Meer informatie nodig?

Wilt u een dossier indienen voor capaciteitsuitbreiding? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de algemene directie Onderwijs en Vorming.