n Brussel - naar homepage

Energiezorg op school

Via de subsidie ‘Energiezorg op School’ investeert de VGC in energiebesparende maatregelen in scholen. De VGC werkt hiervoor samen met vzw FIX. De energieverantwoordelijken van FIX geven advies op maat over energiebesparingen op school. Daarna kan de energieploeg van FIX de werken uitvoeren.
twee handen plaatsen buisisolatie

VGC investeert in energiezorg op school

De overheid vraagt scholen om rationeel om te springen met energie. Scholen kunnen voor financiële, technische of educatieve ondersteuning terecht bij heel wat instanties. Toch lopen veel scholen financiële ondersteuning mis, bijvoorbeeld omdat het gevraagde subsidiebedrag te laag ligt of omdat het budget bij de premie- of subsidieverlener al vroeg in het jaar is opgebruikt.

Daarom biedt de VGC een financiële tegemoetkoming aan, die het bestaande aanbod aanvult. De VGC maakt zo werk van energiezorg op school. 

Als de VGC investeert in energiezorg op school, vraagt zij aan de scholen om daar een educatief project aan te koppelen. Het is belangrijk dat leerlingen én personeelsleden meewerken aan energiezorg.

Samenwerking met FIX

Sinds 2012 werkt de VGC samen met FIX (voorheen het Schoolinterventieteam) om scholen met een hoog besparingspotentieel op te sporen en te ondersteunen. Op basis van de metingen van de energieverantwoordelijken selecteren de VGC en FIX scholen waar veel energiewinst te halen valt door enkele beperkte investeringen. Het gaat dan vooral om ingrepen op het vlak van regeling (correct afstellen van de verwarming en thermostatische kranen) en isolatie (dakisolatie, leidingisolatie …).

Subsidieoproep 2018

Scholen kunnen steun vragen voor het plaatsen van thermostatische kranen, het plaatsen van een regeling op de verwarmingsinstallatie, voor stookplaatsrenovatie en dak-, buitenmuur- of oversteekvloerisolatie. De deadline voor de subsidieaanvragen is 20 april 2018.