n Brussel - naar homepage

Projectsubsidie voor studenten

Je bent student in Brussel, hebt zin om een activiteit te organiseren of een project op poten te zetten, maar je bent nog op zoek naar centen? De VGC ondersteunt je graag bij activiteiten die inzetten op de band met Brussel, jouw studentenstad!
Affiche Kom uit je Kot 2017

Kom uit je kot!

De projectsubsidie is er voor alle studenten die studeren aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel en die, samen met medestudenten, een project/actie/evenement willen organiseren waarmee je inzet op Brussel als studentenstad. Dat kan bijvoorbeeld met je studentenvereniging, maar even goed voor een actie die je samen met enkele medestudenten op poten wil zetten.

De VGC wil een duwtje in de rug geven van studenten en studentenorganisaties die activiteiten of projecten opzetten om:

  • Brusselse studenten dichter bij elkaar te brengen
  • de link tussen studenten en hun omgeving te verstevigen
  • de relatie tussen studenten en andere bewoners van de stad te verdiepen
  • het imago van Brussel te verbeteren als stad waar het goed leven, leren en werken is

Bekijk het promofilmpje voor inspiratie. 

Hoe aanvragen? 

De folder waarin de procedure duidelijk staat samengevat.
Vraag een projectsubsidie aan via het digitale aanvraagformulier.
De aanvragen worden na indiening zo snel mogelijk verwerkt en beantwoord. 

Reglement 

Het reglement voor deze projectsubsidie kun je op deze pagina downloaden.
Om een geldige aanvraag te kunnen doen, moet je project aan een aantal voorwaarden voldoen die in dit reglement staan omschreven.

Verslagformulier

Uiterlijk één maand na afloop van het project, dien je het ingevulde verslagformulier in bij Lucas Dondeyne (lucas.dondeyne@vgc.be). 

Meer info

Lucas Dondeyne
lucas.dondeyne@vgc.be
T 02 563 06 85