n Brussel - naar homepage

Reglementering

Wanneer komt een educatief initiatief in aanmerking voor een subsidie?

(Opgelet: voor gezondheidsinitiatieven is er een aparte regeling. Klik hierboven op het tabblad 'reglementering voor gezondheidseducatie' voor meer informatie.)

Welke educatieve initiatieven komen in aanmerking voor een subsidie?

Educatieve initiatieven van Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel:

 • op initiatief van en door de school georganiseerd, tijdens de lestijd en voor de leerlingen van de school;
 • die de reguliere lessen in de klas overstijgen;
 • die beantwoorden aan de subsidievoorwaarden, bijdragen tot het efficiënter behalen van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen of een stimulerende omgeving daarvoor creëren;
 • die aansluiten bij:
  1. de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, het pedagogisch project, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school en (indien voorhanden) de Brede Schoolwerking;
  2. de specifieke kenmerken van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, de grootstedelijke en de meertalige context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  3. de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010);
  4. de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010);
  5. de VGC-visietekst 'Opvoedingsondersteuning' (30 juni 2011).

Onderaan deze pagina kunt u de visieteksten downloaden.

Vier subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie toont (de vestigingsplaats van) de school aan dat het educatieve initiatief beantwoordt aan de vier subsidievoorwaarden.
Per subsidievoorwaarde zijn er indicatoren, waar u aangeeft of het initiatief eraan voldoet.

Voorwaarde I - schoolcontext 

Het educatieve initiatief sluit aan bij de specifieke context en bij de onderwijskundige visie van de school.

Toon aan dat één of meerdere activiteiten aan minstens twee indicatoren voldoen.

 1. De activiteit helpt bij de realisatie van de leerplannen, de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen.
 2. De activiteit sluit aan bij het pedagogisch project, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school.
 3. Het schoolteam wordt actief betrokken bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de activiteit.

Voorwaarde II - taal

Het educatieve initiatief heeft een uitdagend karakter op het vlak van taal.
Het legt de nadruk op:
• het versterken van de taalvaardigheid Nederlands bij de leerlingen;
• het positief omgaan met andere talen.

Toon aan dat één of meerdere activiteiten aan minstens twee indicatoren voldoen.

 1. De activiteit biedt de leerlingen veel kansen tot taalproductie, door motiverende en interessante opdrachten, en dat via interactie met zowel begeleiders als medeleerlingen.
 2. De activiteit maakt de leerlingen bewust van de rijkdom van de Brusselse talendiversiteit.
 3. De activiteit laat de leerlingen nadenken over verschillende aspecten van taal, bijvoorbeeld: vooroordelen, omgaan met meertaligheid en verschillen tussen taalgemeenschappen.

Voorwaarde III - diversiteit

Het educatieve initiatief wordt opgesteld in functie van de diverse Brusselse leerlingenpopulatie en maakt de leerlingen bewust van de meerwaarde van diversiteit.

Toon aan dat één of meerdere activiteiten aan minstens één indicator voldoen.

 1. De activiteit laat de leerlingen stilstaan bij hun gelijkenissen en verschillen, gedeelde of verschillende kennis, achtergronden, vaardigheden, meningen en ervaringen, zowel in de klas als daarbuiten.
 2. De activiteit bevordert de sociale - en de interculturele vaardigheden van de leerlingen en leert hen omgaan met verschillen.

Voorwaarde IV - breed leren

Het educatieve initiatief versterkt en verbreedt de leeromgeving van de leerlingen.
Externe partners kunnen hierin een rol spelen.

Toon aan dat één of meerdere activiteiten aan minstens twee indicatoren voldoen.

 1. De activiteit werkt aan een ruime waaier van kennis, vaardigheden en attitudes uit concrete ervaringen in een levensechte context die het schoolse leren overstijgt.
 2. De activiteit stimuleert de leerlingen tot maatschappelijke participatie: ze worden voorbereid om een actieve rol op te nemen in de samenleving.
 3. De activiteit maakt gebruik van de educatieve mogelijkheden en troeven in de omgeving van de school. De school treedt in interactie met de schoolbuurt, de schoolwijk of Brussel.

Berekening van de subsidie

Voor een educatief initiatief dat beantwoordt aan de vier subsidievoorwaarden (en aan minstens zeven indicatoren) wordt per vestigingsplaats en per indiendatum een subsidie van maximum 4.350 euro toegekend. Rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen van de school kan de subsidie verhoogd worden met 15 % tot maximum 5.000 euro. De subsidie voor het educatieve initiatief wordt berekend op basis van het aantal deelnemende leerlingen en de duur van het project. De toegekende subsidie kan de nettokostprijs van het educatieve initiatief niet overschrijden.

Aanwending van de subsidie 

De toegekende subsidie kan enkel worden aangewend ter realisatie van het georganiseerde educatieve initiatief. Bij de aanwending van de subsidie wordt rekening gehouden met het overzicht van de kosten waarvoor u (g)een subsidie kunt aanvragen. Het overzicht kunt u onderaan de pagina downloaden.