n Brussel - naar homepage

Subsidies uitrusting en materialen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft sinds 2007 subsidies aan Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel om hun uitrusting te vernieuwen. Ook dit jaar kunnen TSO en BSO scholen in tweede en derde graad een aanvraag indienen. Nieuw is dat de scholen met wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige studierichtingen in tweede en derde graad ASO en KSO eveneens in aanmerking kunnen komen.Tot slot kunnen scholen en organisaties binnen het Stelsel Leren en Werken eveneens een aanvraag binnenbrengen.
© VGC - Lander Loeckx
© VGC - Lander Loeckx

Waarvoor?

Investeren in uitrusting draagt bij tot de kwaliteit van het onderwijs. Om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden zijn eigentijdse uitrustingsgoederen noodzakelijk zodat de leerlingen alle kansen krijgen om de nodige competenties te verwerven en zich makkelijker in te schakelen in het reguliere arbeidscircuit.

De gevraagde materialen zijn zeer gevarieerd. Enkele voorbeelden: boormachines, smartboards, balies, werktafels, ovens, naaimachines, gasbranders, lastoestellen, bloeddrukmeters, multimeters …

Subsidieoproep 2018

Secundaire scholen kunnen een aanvraag indienen via het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be. De subsidie is maximaal 25.000 euro per school en kan aangevraagd worden voor volgende materialen: 

  • Alle moderne, gespecialiseerde machines, apparatuur en gereedschappen, met een hoge stukwaarde, die maximaal aansluiten bij recente ontwikkelingen en innovaties en alle leerlingen ten goede komen.
  • Eventuele werken verbonden aan de installatie en plaatsing van de machines en apparatuur. 
  • Specifieke IT-uitrusting, die gerelateerd is aan en noodzakelijk is voor een welbepaalde studierichting, mits grondige motivering van de aanvraag.
 

Het reglement vindt u hieronder. De deadline voor een subsidieaanvraag was vrijdag 6 juli 2018.