n Brussel - naar homepage

BuitenSpel: subsidies voor een uitdagende speelplaats

Wilt u van uw speelplaats een leuke en stimulerende speel- en leerplek maken? Zijn die saaie (en kapotte) betontegels u een doorn in het oog? Wilt u spelmateriaal aankopen, maar weet u niet welk? De VGC geeft uw school de kans om de speelplaats in te richten tot een kindvriendelijke, creatieve omgeving, tot een ruimte waar kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven.
meisje oefent evenwicht op balkjes

VGC-subsidies voor (her)aanleg

Om scholen te helpen bij de (her)aanleg van hun speelplaats, heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie het project ‘BuitenSpel’ in het leven geroepen. Via dat project kunnen scholen een subsidie van maximaal 100.000 euro aanvragen, afhankelijk van het aanvraagdossier. In ruil verwacht de VGC onder andere dat scholen een visie ontwikkelen over hun speelplaatswerking.

Welke werken en materialen komen in aanmerking?

Infrastructuurwerken en losse en vaste uitrustingsmaterialen;
Noodzakelijke infrastructuurwerken (zoals rioleringswerken, nivelleringswerken…) die onlosmakelijk verbonden zijn  met de (her)aanleg van de speelplaats.

Waarom? Een veelzijdige speelplaats

De speelplaats van een school kan, naast een uitdagende speelomgeving, ook een krachtige leeromgeving zijn, waar brede competenties worden aangesproken en ontwikkeld. De ideale speeltijd biedt zowel ruimte voor rust en gesprek, als voor een explosie van energie. Daarvoor is een veelzijdige speelplaats nodig waar veel te ontdekken, te beleven, te verkennen en te creëren valt.