n Brussel - naar homepage

Subsidies voor het organiseren van speelpleinen

Hieronder leest u het reglement voor de speelpleinwerking.

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

Elke Brusselse Nederlandstalige school die tijdens de schoolvakanties speelpleinwerking op school organiseert, kan een subsidie aanvragen. Ook groepen scholen die speelpleinwerking organiseren, komen in aanmerking.

Aan welke voorwaarden moet de speelpleinwerking voldoen?

  • De speelpleinwerking is gericht op kleuters, lagereschoolkinderen en/of jongeren t.e.m. 15 jaar van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en op kinderen en jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en buiten Brussel naar een Nederlandstalige school gaan.
  • De infrastructuur van de school is geschikt voor een kwaliteitsvolle speelpleinwerking. De school kan verzekeren dat er geen bouwwerken zijn gepland tijdens de speelpleinperiode of kan een alternatieve locatie voorstellen om een veilige speelpleinwerking te garanderen.
  • De speelpleinwerking beantwoordt aan het kwaliteitscharter van de VGC.
  • Er wordt gestreefd naar een aanbod van minstens 6 weken speelpleinwerking per jaar (tijdens de paas- en/of de zomervakantie).

Scholen kunnen alleen deelnemen aan de gesubsidieerde speelpleinwerking als zij akkoord gaan met het kwaliteitscharter. Dat charter moeten zij ondertekenen nadat hun subsidie is goedgekeurd door de collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en Vorming. 

Bekijk de belangrijkste accenten voor 2019.

Wat is het kwaliteitscharter?

Het kwaliteitscharter is het kwalitatieve kader van de gesubsidieerde speelpleinen. Het bepaalt de krijtlijnen op het vlak van inhoudelijke uitgangspunten zoals kinderen en jongeren, spel en spelen, taal en meertaligheid, ouders en buurt, welbevinden, betrokkenheid en zorg, leraren en animatoren. Daarnaast komen in het charter de organisatorische vereisten van een kwalitatieve werking aan bod, zoals infrastructuur, dag- en weekindeling, capaciteit en personeel op het speelplein.

Meer informatie?

Neem contact op met Steven Luysterman: 02 563 03 45. 

Of via mail speelpleinen.subsidies@vgc.be.