n Brussel - naar homepage

Investeringssubsidies

Gebruikte definities in het subsidiereglement voor investeringssubsidies sport

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen

Het zijn initiatieven die ofwel

  • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
  • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;

Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.