n Brussel - naar homepage

Sportprojecten

Gebruikte definities in het subsidiereglement voor sportprojecten

Definities:

Een sportinitiatief dat afgebakend is in de tijd en de reguliere jaarwerking overstijgt.

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen

Het zijn initiatieven die ofwel

  • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
  • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
  • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

Het aanbod wordt ruim openbaar bekend gemaakt en in principe kan iedereen deelnemen.

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.