n Brussel - naar homepage

Startsubsidie voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor de aanvraag van een startsubsidie voor sportverenigingen

Welke sportverenigingen komen in aanmerking?

 • De sportvereniging:
  • voldoet aan de erkenningsvoorwaarden als sportinitiatief*
  • voldoet aan de specifieke erkenningsvoorwaarden als sportvereniging*
  • voldoet aan de definitie van sportvereniging
  • is een nieuw opgestarte sportvereniging*
  • is een open sportvereniging*
  • heeft een autonoom bestuur met minstens drie bestuursleden
  • telt minstens 8 aangesloten sportende leden (een G-sporter* telt voor 2 leden)
  • sluit ter bescherming van haar aangesloten leden, bestuurders, sportbegeleiders en vrijwilligers de nodige verzekeringen af. Dit gebeurt ofwel via een erkende Vlaamse sportfederatie, ofwel op eigen initiatief.
  • hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
  • organiseert het sportaanbod in een veilig en geschikte omgeving met het nodige materiaal

Welke subsidie?

Startsubsidie voor sportverenigingen

Bedrag:

 • éénmalig 300 euro voor sportverenigingen die zich richten tot volwassen leden*
 • éénmalig 600 euro voor sportverenigingen die zich richten tot:
  • jeugdleden*
  • een gemend publiek (jeugd- en volwassen leden), waarvan minstens 50% jeugdleden zijn
  • G-sportleden

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.