n Brussel - naar homepage

Sportgerichte kadervorming

Subsidiereglement voor het deelname aan sportgerichte kadervorming.

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • Een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • Een openbaar bestuur of instelling
 • Een natuurlijke persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel

Welke deelname komt in aanmerking?

 • De aanvraag moet kaderen binnen de basisvoorwaarden van de verordening.
 • De deelnemer:
  • wordt minstens 16 jaar in het jaar waarin de opleiding wordt gevolgd
  • wordt minstens 15 jaar in het jaar waarin de bijscholing wordt gevolgd
  • heeft een engagement binnen het Nederlandstalig Brussels sportaanbod in de vrije tijd
 • De gevolgde vorming:
  • heeft een rechtstreekse en relevante return voor het Nederlandstalig Brussels sportaanbod in de vrije tijd
  • duurt minstens 2 uren

Twijfel je of de deelname in aanmerking komt voor subsidiëring?
Neem dan contact op: sportdienst@vgc.be

Welke subsidie?

Sporttechnische opleidingen*

bedrag
 • sporttakken waarvoor een sporttechnisch VTS-opleidingsaanbod* bestaat:
  • bij het succesvol voltooien van de VTS-opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten*
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten
 • sporttakken waarvoor geen sporttechnisch VTS-opleidingsaanbod bestaat:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 200 euro per opleiding
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 100 euro per opleiding
specifieke voorwaarden bij sporttakken waarvoor geen sporttechnisch VTS-opleidingsaanbod bestaat, komen enkel in aanmerking: sporttechnische opleidingen die door de desbetreffende erkende Vlaamse sportfederatie of door de VTS gelijkgeschakeld worden met het opleidingsstramien van de VTS

Begeleidingsgerichte opleidingen*

bedrag
 • begeleidingsgerichte VTS-opleidingen en de VTS-opleiding Hoger Redder:
  • bij het succesvol voltooien van de VTS-opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten
 • begeleidingsgerichte opleidingen die niet tot het VTS-aanbod behoren:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 150 euro per opleiding
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 50 euro per opleiding
specifieke voorwaarden het volgen van de VTS-opleiding Hoger Redder moet een directe return hebben voor het erkend VGC-zwemsportaanbod

Sportbestuurlijke opleidingen*

bedrag
 • door Dynamo en VSF georganiseerde sportbestuurlijke opleidingen:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 100% subsidiëring van de vormingskosten
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten
 • sportbestuurlijke opleidingen die niet tot het Dynamo- of VSF-aanbod behoren:
  • bij het succesvol voltooien van de opleiding: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 150 euro per opleiding
  • bij het niet-behalen van het diploma of attest, maar waarbij de deelnemer minstens 80% van de lessen aanwezig was en heeft deelgenomen aan de examens: 50% subsidiëring van de vormingskosten, met een maximum van 50 euro per opleiding
specifieke voorwaarden Enkel deelname door (bestuurs)leden van door de VGC erkende (sport)verenigingen komt in aanmerking.

Bijscholingen (sporttechnisch/begeleidingsgericht/sportbestuurlijk)*

bedrag 50% subsidiëring van de vormingskosten met een maximum van 50 euro per dag.
specifieke voorwaarden
 • enkel deelname aan bijscholingen met een openstaand karakter komt in aanmerking
 • deelname aan bijscholingen die door de eigen vereniging worden georganiseerd, komt niet in aanmerking
 • er wordt een persoonsgebonden maximum subsidiebedrag van 200 EUR per werkjaar voor bijscholingen gehanteerd

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.