n Brussel - naar homepage

Sportprojecten

Subsidiereglement voor sportprojecten

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • Een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • Een openbaar bestuur of instelling
 • Een natuurlijke persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel

Welk sportproject komt in aanmerking?

 • Enkel sportinitiatieven* die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het sportproject:
  • voldoet aan de definitie van sportproject*
  • staat open voor iedereen en wordt ruim gecommuniceerd*
 • De organiserende instantie:
  • beoogt een democratische prijs
  • neemt maatregelen in functie van toegankelijke deelname door kansengroepen
  • beoogt lokale samenwerkingsverbanden met Nederlandstalige partners
  • is in orde met organisatorische verantwoordelijkheid (verzekering, sabam, billijke vergoeding, wettelijke/legale betaling medewerkers)

Welke subsidie?

Via projectoproep

bedrag Afhankelijk van het totaal te besteden budget binnen de projectoproep.
specifieke voorwaarden Voldoen aan de criteria die specifiek voor de projectoproep wordt opgesteld.

Op basis van een projectdossier

bedrag Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de inhoud van het dossier en de specificiteit van het project.
specifieke voorwaarden Geen.

* De uitleg van de gebruikte definities vindt u onder een apart tabblad.