n Brussel - naar homepage

Erkenning en startsubsidie

Startende verenigingen die beschikken over een rekeningnummer op naam van de vereniging kunnen een startsubsidie aanvragen. Dit kan gelijktijdig met de aanvraag voor erkenning.

Bewijsstukken?

Bij de aanvraag moet als bewijsstuk een kopie van een bankafschrift worden toegevoegd waarop duidelijk volgende gegevens vermeld staan:

  • rekeningnummer;
  • naam van de club;
  • zeteladres van de club.

Hoeveel bedraagt de startsubsidie?

  • Recreatieve sportverenigingen: 250 euro.
  • Competitieve sportverenigingen: 500 euro.
  • Sportverenigingen die zowel een recreatieve als competitieve afdeling hebben: 750 euro.