n Brussel - naar homepage

Sportief vakantieaanbod

Verloop van het subsidiedossier

Aanvraag

  • ten laatste 6 weken voor de start van de activiteit
  • aan de hand van het aanvraagformulier

Verslag

  • aan de hand van het verslagformulier (inclusief bewijsstukken)
  • uiterlijk in te dienen 6 weken na afloop van de activiteit

Toekenning

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het verslagdossier.
De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de organiserende instantie.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.