n Brussel - naar homepage

Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Verloop van het subsidiedossier

Aanvraag

  • uiterlijk op 15 juni, samen met de erkenningsaanvraag, voor het komende werkjaar*
  • met uitzondering van startende sportverenigingen*
  • aan de hand van het aanvraagformulier

Verslag

  • aan de hand van het verslagformulier (inclusief bewijsstukken en nodige bijlagen)
  • uiterlijk te indienen op 20 september voor de werking van het voorbije werkjaar

Toekenning

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het verslagdossier.

De subsidies voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige begeleiders gebeurt als volgt:

  • 70% voorschot op basis van het aanvraagdossier
  • 30% saldo op basis van een factuur van de gemaakte kosten, dit maakt deel uit van het verslagdossier

Indien de middelen voor de toekenning van de kwaliteitssubsidie (obv. puntentabel) onvoldoende zijn, dan worden de huursubsidies naar beneden bijgesteld.

De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de sportvereniging.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.