n Brussel - naar homepage

Sportgerichte kadervorming

Verloop van het subsidiedossier

Aanvraag

  • ten laatste 7 kalenderdagen na aanvang van de vorming
  • aan de hand van het aanvraagformulier

Verslag

  • aan de hand van het verslagformulier (inclusief bewijsstukken)
  • uiterlijk in te dienen 6 weken na afloop van de vorming

Toekenning

De toekenning van de subsidie, op basis van het verslagformulier, gebeurt op geregelde tijdstippen doorheen het werkjaar.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.