n Brussel - naar homepage

Investeringssubsidies

Verloop van het subsidiedossier

Toekenning

Het College kan op basis van een voorontwerp en het advies van de administratie een principeakkoord goedkeuren onder voorwaarde van een gegarandeerde brede openstelling van de infrastructuur.
Het principeakkoord vervalt na 1 jaar.
Het definitieve bedrag van de investeringssubsidie wordt bepaald aan de hand van het aanvraagformulier (inclusief bewijsstukken).

Samenwerkingsovereenkomst

Voor de toekenning van een investeringssubsidie wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Deze overeenkomst handelt minstens over:

  • de (naschoolse en buitenschoolse) openingsuren
  • de verhuurtarieven
  • de waarborgen voor prioritair gebruik van de infrastructuur door de VGC-erkende werkingen

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van de ingediende facturen, na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Indien het eindbedrag van de subsidieerbare kosten lager ligt dan de goedgekeurde investeringssubsidie zal de investeringssubsidie teruggebracht worden in evenredigheid tot het eindbedrag.

De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de initiatiefnemer.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.