n Brussel - naar homepage

Sportprojecten

Verloop van het subsidiedossier

Aanvraag

  • projectoproep: volgens de voorwaarden van de projectoproep
  • projectsubsidies: aan de hand van het aanvraagformulier

Verslag

  • projectoproep: volgens de voorwaarden van de projectoproep
  • projectsubsidies: aan de hand van het verslagformulier (inclusief bewijsstukken)

Toekenning

  • projectoproep: volgens de voorwaarden van de projectoproep
  • projectsubsidies: de toekenning van de subsidie, op basis van het verslagformulier, gebeurt op geregelde tijdstippen doorheen het werkjaar.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.