n Brussel - naar homepage

Duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging

Situering
Duurzaam sportaanbod

Naast de sportverenigingen wordt ook heel wat duurzaam sportaanbod aangeboden in de schoot van andere verenigingen, organisaties en instellingen, zoals gemeenschaps- en dienstencentra, scholen, initiatieven buitenschoolse opvang (IBO), (woon)zorgvoorzieningen, dagcentra, werkingen maatschappelijk kwetsbare jongeren (WMKJ), verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen.

Het door hen ontwikkelde sportaanbod zal gesubsidieerd worden op basis van effectief gemaakte kosten voor de huur van sportinfrastructuur en het aanstellen van deskundige begeleiding.
Verder wordt een financiële stimulans voorzien voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod en is een aangepaste ondersteuning mogelijk voor specifieke kansengroepen.