n Brussel - naar homepage

Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Situering
Groepsfoto BAV

Sportverenigingen zijn een onmiskenbaar baken van kwaliteit en standvastigheid binnen het sportlandschap. Leden worden opgenomen binnen het sociaal weefsel van de vereniging en maken als het ware deel uit van een familie.

De subsidiëring van sportverenigingen gebeurt trapsgewijs. Zo is het instapniveau ruim en zeer haalbaar vastgelegd. Om verder ook in aanmerking te komen voor kwaliteitssubsidies en bijkomende subsidies voor jeugdwerking en G-werking worden scherpere voorwaarden gesteld.
Door voor deze werkwijze te opteren worden, naast de algemene ondersteuning in het instapniveau, de middelen zo goed mogelijk ingezet om bijkomend in te zetten op een kwalitatieve werking van de sportverenigingen. Daarenboven beperkt dit ook de dossiervorming voor de verenigingen die enkel in aanmerking komen voor het instapniveau.