n Brussel - naar homepage

Sportgerichte kadervorming

Situering
Kadervorming

Vorming is een sleutelelement in het nastreven van een deskundig begeleid sportaanbod.
Vanuit die optiek worden begeleiders van het sportaanbod gestimuleerd om (verder) de knepen van het vak te leren en hun kennis up-to-date te houden door het volgen van bijscholingen.
Ook het volgen van opleidingen en bijscholingen door bestuurders van sportverenigingen wordt aangemoedigd.

Bij het subsidiëren van deelname aan sporttakgerichte kadervorming wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingen en bijscholingen.
Hierbij wordt zeer sterk ingezet op opleidingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met eventueel falen. Ook bijscholingen worden ondersteund, zodat deskundige begeleiders zich kunnen blijven verdiepen in de materie.
Zowel sporttakgerichte (specifiek gericht op een sport), begeleidingsgerichte (gericht op competenties, kennis en vaardigheden die niet gelinkt zijn aan een bepaalde sport) en sportbestuurlijke (gericht op het goed besturen van sportverenigingen) opleidingen en bijscholingen worden gesubsidieerd.