n Brussel - naar homepage

Sportief vakantieaanbod

Situering
Sportief vakantieaanbod

Een kwalitatief en goed uitgebouwd sportaanbod tijdens de vakantieperiodes is een waardevolle aanvulling op het duurzaam sportaanbod (binnen en buiten de sportvereniging).

Het dompelt de deelnemers gedurende meerdere dagen onder in een sportprogramma. Hierdoor leren ze nieuwe sporten kennen en krijgen ze mogelijk ook de smaak te pakken om bepaalde sporten te beoefenen gedurende het hele sportseizoen.

Aan het vakantieaanbod wordt een basissubsidie toegekend. Bijkomende subsidies zijn mogelijk, voor zover dit gekoppeld is aan effectief gemaakte kosten voor het inzetten van deskundige begeleiding en de huur van infrastructuur en materiaal. Aanbieders die een aangepast deelnamegeld vragen aan deelnemers met een statuut voor verhoogde tegemoetkoming, krijgen nog een bijkomende betoelaging.