n Brussel - naar homepage

Investeringssubsidies

Situering
Sportzaal Kasterlinden

De nood aan aangepaste sportinfrastructuur in het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft hoog. Binnen het VGC-sportbeleid wordt daarom enerzijds gestreefd naar een optimale benutting van de bestaande sportinfrastructuur en anderzijds naar de ontwikkeling van nieuwe en/of meer aangepaste infrastructuur. Door het toekennen van investeringssubsidies helpt de VGC talrijke initiatieven aan een veilige en aangepaste infrastructuur voor de uitbouw van een kwalitatieve werking. Een reglementerend kader is belangrijk om duidelijkheid te creëren over de subsidievoorwaarden. Voor haar investeringssubsidies opteert de VGC uitdrukkelijk voor een beleid ter ondersteuning van de initiatiefnemer, die maximaal geresponsabiliseerd wordt voor het beheer van de infrastructuur.