n Brussel - naar homepage

Sportprojecten

Situering
Sportproject

Om initiatiefname in het sportlandschap mogelijk te kunnen maken, kunnen projectsubsidies worden toegekend.

Enerzijds zal de VGC projectoproepen rond specifieke thema's uitschrijven.
Anderzijds kunnen projectdossiers doorlopend worden ingediend.