n Brussel - naar homepage

Samenlevingsinitiatieven

In haar integratiebeleid streeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar één gedeelde Brusselse samenleving die mensen vanuit verschillende achtergronden samen opbouwen.

Met de lancering van de omzendbrief Samenlevingsinitiatieven wil de VGC organisaties uit het Nederlandstalig werkveld de kans geven om innovatieve projecten in te dienen. De projecten moeten een duidelijke bijdrage leveren aan empowerment van Brusselaars met een migratieachtergrond en/of aan het samenleven tussen verschillende gemeenschappen in Brussel.

Inhoud projecten

De projecten moeten inhoudelijk beantwoorden aan één van de volgende prioritaire aandachtsdomeinen:

 • Ontwikkelen van initiatieven met het oog op een versterking van de sociale cohesie op lokaal niveau
 • Bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren met een migratieachtergrond aan de samenleving
 • Stimuleren van de interculturele en intergenerationele dialoog
 • Realiseren van initiatieven gericht op een verhoogde toegankelijkheid van de dienstverlening en het wegwerken van drempels voor Brusselaars met een migratieachtergrond

Indiendatum en timing projecten

De looptijd van de projecten is 1 september 2016 t.e.m. 31 augustus 2017.
De deadline voor het indienen van projecten is inmiddels verstreken.

Geselecteerde projecten:

 • Democratische dialoog in Brussel (DesidErasmus)
 • Buurten doen bewegen (KWB Regio Brussel)
 • Hoe werkte het vroeger? (Lokaal Dienstencentrum De Kaai)
 • Diversi-Date (Odisee)
 • Uit de doeken (Ardaps)
 • Interface (Axcent)
 • Cinemaximiliaan Brussel (Cinemaximiliaan)
 • Boekfood City (Cultureghem)
 • Integenerationele Dialoog (Merhaba)