n Brussel - naar homepage

Subsidiebeleid integratie en etnisch-culturele minderheden

De uitgangspunten van het subsidiebeleid inzake integratie en inburgering zijn de volgende:
  • het aanvullend ondersteunen van initiatieven die mee uitvoering geven aan het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid;
  • de ondersteuning van initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap bevorderen: enerzijds samenlevingsinitiatieven, anderzijds initiatieven voor specifieke doelgroepen;
  • de ondersteuning van initiatieven voor taalstimulering bij anderstaligen;
  • de ondersteuning van initiatieven ter bevordering van interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog;

U kan een aanvraag indienen door

  • de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin te contacteren op het nummer 02 563 03 74 of via mail naar welzijn.gezondheid@vgc.be.
  • het aanvraagformulier te sturen: digitaal naar welzijn.gezondheid@vgc.be en per post een gehandtekende versie van de laatste pagina.