n Brussel - naar homepage

Subsidies voor het organiseren van speelpleinen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. De VGC zorgt voor inhoudelijke, praktisch-organisatorische en financiële ondersteuning.

Waarom een subsidie voor de speelpleinwerking van Brusselse scholen?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert jaarlijks speelpleinwerking in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.
De speelpleinen vinden plaats in de paasvakantie en de zomervakantie.

De speelpleinwerking ontwikkelt een rijk en gevarieerd spel- en speelaanbod:

  • voor kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel;
  • voor kinderen en jongeren woonachtig in het Brussels hoofdstedelijk gewest die buiten Brussel naar het Nederlandstalig onderwijs gaan.

Het aanbod:

  • draagt bij tot maximale ontwikkelingskansen;
  • speelt in op de uitdagingen van diversiteit: sociaaleconomisch, cultureel, kinderen en jongeren met een beperking,…;
  • ondersteunt de meertalige taalontwikkeling: taalstimulering Nederlands met aandacht voor andere talen.

De speelpleinwerking wil kinderen en jongeren in de eerste plaats een uitdagende, gevarieerde en leuke vakantie bezorgen. Door de speelomgeving te verbreden en te versterken creëert deze werking kansen om niet-schoolse competenties te ontwikkelen, kennisverlies tijdens vakantieperiodes tegen te gaan en ongelijkheid te verminderen. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen met een zwakkere sociaaleconomische of anderstalige achtergrond.

De school is initiatiefnemer en organisator van de speelpleinwerking. De VGC zorgt voor inhoudelijke, praktisch-organisatorische en financiële ondersteuning.