n Brussel - naar homepage
Grote Markt  van Brussel

Subsidie aanvragen

De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij aanvullende initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op de versterking van de synergie tussen onderwijs, opleiding, ondernemerschap en de arbeidsmarkt.
cursist en docent schrijnwerkerij aan de slag
cursist en docent aan de slag

Er zijn geen formele indieningsdata. De aanvraag voor nieuwe projecten moet ruime tijd vóór aanvang van het project worden ingediend, zodat er voldoende tijd is voor overleg, bijsturing, betrekken van andere partijen...

Projectaanvragen komen in aanmerking naargelang de budgettaire ruimte.

Als u een aanvraag wilt indienen voor een nieuw project, of voor de voortzetting een lopend project, contacteer dan de administratie.