n Brussel - naar homepage

Investeringssubsidies welzijn

Samen met onze partners willen we een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van welzijnsvoorzieningen uitbouwen. Een kwaliteitsvolle en laagdrempelige hulp- en dienstverlening die oog heeft voor de noden van de hulpvrager staat hierin centraal.

De VGC voert een beleid dat oog heeft voor de snel veranderende omstandigheden binnen de sector Welzijn. Dit beleid stellen we in eerste instantie af op het Vlaams beleid in de sector woonzorg en de lokale dienstencentra, de sector jeugdwelzijn en de recente evoluties binnen de sector personen met een beperking. Daarom zijn onze regels voor toekenning van subsidies voor infrastructuur maximaal afgestemd op die van de Vlaamse Gemeenschap.

Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Daisy Flossy (02/563.03.34 of daisy.flossy@vgc.be) of met Wouter Bockaert (02/563.03.38 of wouter.bockaert@vgc.be).