n Brussel - naar homepage

Reglementering

Wanneer komt uw dienstencentrum in aanmerking voor subsidiëring?

Het uitvoeringsbesluit Lokale Dienstencentra bepaalt een aantal concrete afspraken zoals:

  • de subsidiëringsvoorwaarden voor lokale dienstencentra erkend door de Vlaamse Gemeenschap;
  • de regeling rond een aanvullende enveloppensubsidie voor door de Vlaamse Gemeenschap erkende lokale dienstencentra;
  • de subsidiëringsvoorwaarden voor lokale dienstencentra die niet erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap;
  • vereisten voor een aanvraagdossier voor subsidies;
  • tijdelijke overgangsmaatregelen en opheffingsbepalingen.