n Brussel - naar homepage

Subsidies sector personen met een beperking

Samen met onze partners wil de VGC een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van welzijnsvoorzieningen uitbouwen. Een kwaliteitsvolle en laagdrempelige hulp- en dienstverlening die oog heeft voor de noden van de hulpvrager staat hierin centraal.

Om aanvragen snel en eenvoudig te laten verlopen, hebben we een specifieke subsidieaanvraag voor initiatieven personen met een beperking opgesteld. Via een systeem van projectsubsidies voor vernieuwende projecten en enveloppensubsidies willen we bijdragen tot een nog grotere dynamiek binnen de sector.  Onze subsidies zijn sterk verbonden met de specifieke Brusselse noden en met het VN verdrag houdende de rechten van personen met een handicap.

U kan een aanvraag indienen door een aanvraagformulier te sturen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin op het nummer 02 563 03 74 of via mail naar welzijn.gezondheid@vgc.be.