n Brussel - naar homepage

Subsidies voor welke sectoren?

De VGC kent subsidies toe aan voorzieningen voor armoedebestrijding, jeugdwelzijn, woonzorg en ouderenwelzijn, en overige initiatieven.

De VGC werkt aan kwalitatieve en laagdrempelige welzijnsvoorzieningen. We doen dat samen met verschillende partners. Wat de hulpvrager nodig heeft, staat centraal. Er is extra aandacht voor mensen in sociaal moeilijke situaties.

Om aanvragen snel en eenvoudig te laten verlopen, hebben we één algemeen document voor uw subsidieaanvraag.

Subsidie aanvragen:

Gebruik dit formulier voor

  • initiatieven waarbij armoedebestrijding centraal staat;
  • initiatieven ter versterking van jeugdwelzijn;
  • initiatieven woonzorg en ouderenwelzijn;
  • overige initiatieven.

Voor lokale dienstencentra en initiatieven voor personen met een beperking zijn er specifieke formulieren.

Wilt u een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen? Neem dan contact op met Daisy Flossy (02/563.03.34 of daisy.flossy@vgc.be) of met Wouter Bockaert (02/563.03.38 of wouter.bockaert@vgc.be).

Verstuur dit formulier