n Brussel - naar homepage

Taalbeleidsondersteuning

De meertaligheid van Brussel is een rijkdom, voor bewoners én voor bezoekers. Maar het is ook een uitdaging, zeker voor Nederlandstalige organisaties. Hoe zorgt  u ervoor dat kinderen die thuis geen Nederlands spreken alle kansen krijgen in uw Nederlandstalige school? Op zo’n manier dat dit ook voor Nederlandstalige kindjes een meerwaarde wordt? Hoe stelt u het dienstencentrum open voor de meertalige buurt, en zorgt u er tegelijk voor dat de Vlaamse senioren er zich thuis blijven voelen? Hoe zorgt u voor een goede taalontwikkeling bij alle peuters in uw kinderdagverblijf ? Hoe leert u een nieuw vak aan een groep werklozen met de meest verschillende taalachtergronden? Hoe ontwikkelt u als organisatie in de culturele of gezondheidssector een aangepast taalbeleid?