n Brussel - naar homepage

Taalondersteuning voor Nederlandstalige gezinsinitiatieven

Met ‘Nederlands voor ouders’ wil Huis van het Nederlands Brussel ondersteuning bieden voor een beter gebruik van het Nederlands in de communicatie met ouders in kinderdagverblijven.
Papa met kind op de arm en begeleider met kind op de arm.

Hoe kunt u het Nederlands beter gebruiken in de communicatie met ouders in uw kinderdagverblijf?
Nederlands voor ouders geeft een antwoord op deze vraag. Het Huis van het Nederlands Brussel biedt u een traject  op maat aan. Samen met een taaladviseur analyseert u het taalgebruik van ouders en het team en stelt u duidelijke taalafspraken op. De taaladviseurs helpen u met het herschrijven van briefjes en brochures, organiseren samen een ouderavond, werken aan een taalhoekje in het kinderdagverblijf. Ze geven u ook heel wat voorbeeldmateriaal. Daarna kunt u zelf verder.