n Brussel - naar homepage

Taalondersteuning voor Nederlandstalige gezinsinitiatieven

Met Opgroeien in Brussel is er sinds 2017 een opvolger voor "Groeien in taal". Uiteraard is er nog steeds ondersteuning mogelijk voor gezinsinitiatieven aan de hand van cursussen, ons aanbod op maat of introductietrajecten. Kijk dus zeker eens naar onze pagina www.opgroeieninbrussel.be!

Kinderopvang

Wat is taal? Hoe leert een kind ons begrijpen en hoe leert het zich uitdrukken? En hoe gaat dat bij kinderen die met verschillende talen opgroeien? Hoe kunt u als begeleider kinderen helpen bij hun taalontwikkeling? Groeien in taal leert u meer over het wonderbaarlijke verhaal van taalontwikkeling en taalstimulering. De VGC wil dat alle kinderen zich thuis voelen in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel en daar vanuit hun sociale, culturele en talige diversiteit optimale ontwikkelingskansen krijgen. Een hoog welbevinden en een sterke betrokkenheid zijn hiervoor cruciaal.

Heeft uw kinderdagverblijf of IBO een concrete hulpvraag over taal en communicatie? Dan kunt u terecht bij de pedagogisch ondersteuners van de entiteit Gezin. Samen maken jullie afspraken over de acties en het verloop van de ondersteuning.

Consultatiebureaus

Frans, Engels of soms ook Arabisch of Turks. In de Brusselse consultatiebureaus hoort u deze talen. Ook in uw Nederlandstalig consultatiebureau. U speekt zelf gelukkig een beetje Frans of Engels. Soms helpt iemand een ouder in het Arabisch. Maar er is ook één ouder die enkel Japans spreekt. Wat doet u dan? Misschien kunt u meer doen met Nederlands in de communicatie met ouders.
En de kinderen. Welke talen horen zij? Zullen ze later naar een Nederlandstalig kinderdagverblijf gaan? En daarna naar een Nederlandstalige school? Waar kan een ouder Nederlands leren? Hoe stimuleert een ouder de taalontwikkeling van zijn kind?

Heeft uw consultatiebureau een concrete hulpvraag over Nederlands in een meertalige omgeving? Dan kunt u terecht bij de taaladviseurs van Huis van het Nederlands Brussel. Een taaladviseur coacht de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin en de vrijwilligers. Samen werken jullie aan taalafspraken en duidelijke taal. De taaladviseur geeft tips en instrumenten om ouders te informeren over het Nederlands.