n Brussel - naar homepage

Taalbeleidsondersteuning voor organisaties die werken met volwassenen

Komen er vaak anderstalige klanten bij u langs en weet u niet goed hoe u hen moet aanspreken? Of wilt u net een meer divers publiek bereiken en is het Nederlands daarvoor een drempel? Wilt u de slaagkansen van de anderstalige cursisten in uw opleiding vergroten? Wilt u een divers personeelsbeleid voeren en vormt de kennis van het Nederlands daarbij een probleem?

Voor deze en andere vragen is er één aanspreekpunt: het Huis van het Nederlands Brussel.

Huis van het Nederlands Brussel

Het Huis van het Nederlands is vooral bekend als informatiepunt voor volwassenen die in Brussel Nederlands willen leren en oefenen. Daarnaast is het Huis ook een ondersteuningspunt voor Brusselse diensten, organisaties en bedrijven die vragen hebben over taal en taalbeleid.
De ondersteuning door het Huis is altijd op maat en kan variëren van een eenmalig antwoord op praktische vragen, tot jarenlange begeleiding.

Taalbeleid op maat van uw organisatie

Niet alle sectoren hebben dezelfde vragen als het om taal en taalbeleid gaat. Het aanbod van het Huis is daarom heel gevarieerd.
In het deeltijds onderwijs en de leertijd, het volwassenenonderwijs en in organisaties die werkervaring en beroepsopleiding aanbieden, is de vraag vooral hoe Brusselaars met een beperkte kennis van het Nederlands het best en het snelst een vak kunnen leren. Het Huis helpt onder meer met het vastleggen van einddoelen en instapniveaus Nederlands, het uittekenen van taalleertrajecten, het aanpassen van lesmateriaal. Waar nodig worden taalcoaches ingezet.

Bedrijven, openbare diensten, ziekenhuizen en rusthuizen willen vooral weten hoe ze de Nederlandse talenkennis van hun medewerkers kunnen verbeteren. Het Huis analyseert de bestaande toestand, formuleert voorstellen van taalacties en begeleidt de opstart van sensibiliserings-, leer- en oefentrajecten.
Met lokale dienstencentra en gemeenschapscentra denkt het Huis na over het gebruik van het Nederlands in organisaties met een veeltalig publiek en over het bieden van oefenkansen aan Brusselaars die Nederlands leren.
Ook organisaties die werken met kinderen en jongeren kunnen een beroep doen op het Huis, voor ondersteuning van hun communicatie met de ouders, en het sensibiliseren van de ouders voor het Nederlands.