n Brussel - naar homepage

Organisatieconcept: tekstalternatief voor schematische voorstelling

Het organisatiemodel van de VGC-administratie heeft als doel om het kader en de werkinstrumenten te voorzien voor een effectieve en efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -evaluatie en -ondersteuning. Een organisatiemodel is geen statisch gegeven. De VGC-administratie wil zichzelf, in het licht van een wijzigende interne en externe context, voortdurend in vraag stellen en op zoek gaan verbetering. Het streven naar een transversale benadering van beleidsthema’s en een geïntegreerde werking van de beleids- en ondersteunende diensten vormen de uitgangspositie van het organisatieconcept. Het organisatieconcept kan als structuur of als organisatiemodel worden gelezen.

Structuur

Er worden drie niveaus onderscheiden binnen de VGC-administratie:

 • Strategie & algemeen management
 • Managementondersteuning
 • Beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie

De leidend ambtenaar staat in voor het aansturen van de VGC-administratie op het gebied van strategie & algemeen management. De Diensten Leidend Ambtenaar, Stedelijk Beleid, Meet- en weetcel, Communicatie, ICT en Media en Facilitair beheer vallen onder de leidend ambtenaar.

Onder het niveau van managementondersteuning vallen de drie ondersteunende directies:

 • Directie Financiën, Begroting en Aankoop (FBA)
 • Directie Personeel en HRM (PERS)
 • Directie Gebouwen en Patrimonium (GP)

Onder het niveau van het beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie worden drie algemene beleidsdirecties onderscheiden:

 • Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport (CJS)
 • Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin (WGG)
 • Algemene directie Onderwijs en Vorming (OV)

De entiteiten ressorteren elk onder een algemene beleidsdirectie en staan mee in voor deze beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie:

 • Entiteit Gemeenschapscentra (GC) (ADCJS)
 • Entiteit Onderwijscentrum Brussel (OCB) (ADOV)
 • Entiteit Gezin (GEZ) (ADWGG)

Terug naar de schematische voorstelling van het organisatieconcept