n Brussel - naar homepage
Zicht op park de Botanique.

Actief beleid in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie streeft naar een actief beleid dat oog heeft voor al haar bevoegde domeinen én alle doelgroepen.
  • Het cultuurbeleid ondersteunt verenigingen, groepen en projecten die met culturele activiteiten creativiteit stimuleren en ontmoetingsmomenten bieden;
  • De jeugddienst voorziet zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden voor Brusselse kinderen en jongeren;
  • De sportdienst wil Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen;
  • Het welzijnsbeleid streeft naar een toegankelijk en fijnmazig Nederlandstalig welzijnsaanbod;
  • De VGC zet zich in voor kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg voor alle inwoners van Brussel;
  • De VGC is regisseur van het Nederlandstalige gezinsbeleid in Brussel;
  • De VGC-speelpleinwerking biedt maximale ontwikkelingskansen voor alle Brusselse kinderen en jongeren;
  • Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft niet alleen recht op een stoel(tje) in de klas, maar mag ook excellent onderwijs verwachten. En daar werkt het VGC-onderwijsbeleid volop aan!
  • Vorming gaat om ‘levensbreed leren’ (met een brede persoonlijke ontplooiing als finaliteit) en ‘opleiding tot werk’ (met betere tewerkstellingskansen als expliciete finaliteit).