n Brussel - naar homepage

Cultuur

De Adviesraad Cultuur heeft een beleidsvoorbereidende en –adviserende opdracht.

De Adviesraad Cultuur

De Adviesraad Cultuur brengt advies uit over aangelegenheden die betrekking hebben op het brede cultuurbeleid in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dit advies wordt gegeven hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of haar administratie.
De samenstelling van de adviesraad (pdf).
Contactinfo: cultuurraad@vgc.be

Adviesraad Cultuur 23/09/2016 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 07/11/2016 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 16/12/2016 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 17/02/2017 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 24/04/2017 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 10/11/2017 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 18/01/2018 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 09/03/2018 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 23/04/2018 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 21/06/2018 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 16/10/2018 : agenda + verslag
Adviesraad Cultuur 13/12/2018 : agenda + verslag

 

 

Werkgroepen

Naast de Adviesraad Cultuur bestaan er ook drie werkgroepen:

  • Erfgoed
  • Kunsten
  • Sociaal-Cultureel werk

De werkgroepen geven een inhoudelijk advies over subsidiedossiers en kunnen een beleidsvoorbereidende rol opnemen. Dit advies wordt voorgelegd aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing over de subsidiëring neemt.
De samenstelling van deze werkgroepen.