n Brussel - naar homepage
Zicht op benen en lichaam van 3 joggende mensen.

Gezondheid

‘Gezondheid’ is een versnipperde bevoegdheid in België. In samenwerking met alle bevoegde overheden (Federale, Vlaamse en Brusselse) werkt de VGC aan een gezondheidsbeleid op maat van de Brusselaar. Nederlandstalige organisaties uit de gezondheidssector die een werking hebben in Brussel, kunnen een beroep doen op de VGC voor inhoudelijke en financiële ondersteuning. Het Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel (Logo Brussel) heeft expertise over gezondheidsbevordering en preventie.

Gezondheidszorg

De VGC heeft aandacht voor de eerstelijnsgezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en preventie, thuisgezondheidszorg en gespecialiseerde gezondheidszorg. Kwaliteit en toegankelijkheid staan hierbij centraal. De VGC onderneemt ook acties om de  gezondheidsongelijkheden te verminderen.  Daarnaast zet de VGC ook in op het aantrekken en behouden van Brusselse werkkrachten in de zorgsector.  Lees meer over Gezondheidszorg.


Logo Brussel

Een Lokaal Gezondheidsoverleg, kortweg ‘Logo’, groepeert een netwerk van organisaties om samen aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te werken. Logo Brussel heeft extra aandacht voor kansengroepen en voor gezondheid in de stad. Lees meer over Logo Brussel.


Infrastructuur

De VGC stemt haar regelgeving en haar beleid maximaal af op de Vlaamse Gemeenschap en op de evoluties en noden in Brussel. Ze kent infrastructuursubsidies toe voor de volgende investeringen: aankoop, verwerving via een ander zakelijk recht dan eigendom, bouw, uitbreiding, verbouwing, uitrusting en meubilering, en verfraaiing. Lees meer over Infrastructuur.