n Brussel - naar homepage
Zicht op een dashboard van een fitnesstoestel.

Welzijn

Het VGC-welzijnsbeleid is gebaseerd op vijf grote pijlers: algemeen welzijnsbeleid, woonzorg en ouderenwelzijn, personen met een beperking, jeugdhulp en armoedebestrijding. Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt de VGC nauw samen met partners en initiatiefnemers uit het werkveld. Zij kunnen zowel voor inhoudelijke als voor financiële ondersteuning bij de VGC terecht.

Algemeen welzijnsbeleid

De VGC ondersteunt verschillende vormen van sociale dienst- en hulpverlening. Deze integrale hulpverlening is er voor iedereen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden, door  persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren. Lees meer over Algemeen welzijnsbeleid.


Woonzorg en ouderenwelzijn

Samen met haar partners werkt de VGC aan een integraal kwaliteitsvol informatie- en dienstverleningsaanbod voor ouderen in Brussel. Actieve participatie van senioren aan de maatschappij staat daarin centraal. Lees meer over Woonzorg en ouderenwelzijn.


Personen met een beperking

Aanvullend op het Vlaamse beleid versterkt de VGC de dienstverlening voor personen met een beperking. De  levenskwaliteit verhogen staat daarbij voorop. Lees meer over Personen met een beperking.


Jeugdhulp

We ondersteunen en stimuleren initiatieven die bijdragen tot het welzijn van kinderen en jongeren. Dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van de jongeren. Lees meer over Jeugdhulp.


Armoedebestrijding

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert haar transversale armoedebestrijdingsbeleid op basis van de hefbomen die haar bevoegdheden op vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en vorming, welzijn, gezondheid en gezin mogelijk maken. Vanuit een geïntegreerde benadering gaat de VGC een samenwerking aan met het werkveld en met andere overheden. Lees meer over Armoedebestrijding.


Infrastructuur

De VGC stemt haar regelgeving en haar beleid maximaal af op de Vlaamse Gemeenschap en op de evoluties en noden in Brussel. Ze kent infrastructuursubsidies toe voor de volgende investeringen: aankoop, verwerving via erfpacht of vruchtgebruik, bouw, uitbreiding, verbouwing, uitrusting en meubilering. Lees meer over Infrastructuur.