n Brussel - naar homepage

Cultuur

De VGC initieert en ondersteunt debat en ontmoeting via de Lokale Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie. De VGC organiseert eigen dienstverlening via de campagne Paspartoe – vrijetijdsparticipatie voor iedereen, met specifieke aandacht voor kansengroepen

Algemeen cultuurbeleid

De VGC geeft subsidies voor:

  • educatieve initiatieven
  • initiatieven rond cultuurcommunicatie
  • vrijetijdsparticipatieprojecten
  • netwerkinitiatieven
  • initiatieven voor vrijetijd en kansengroepen

Lees meer over het algemeen cultuurbeleid

Lokaal cultuurbeleid

Het lokale cultuurbeleid van de VGC bestaat uit drie pijlers. De VGC:

  • voert het ‘Vlaams decreet lokaal cultuurbeleid’ uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en schrijft hiervoor het beleidsplan
  • regelt de hoofdstedelijke bibliotheek Muntpunt, de 22 gemeenschapscentra en het streekgerichte bibliotheekbeleid en stemt ze op elkaar af.
  • ondersteunt de Brusselse gemeenten om hun lokaal cultuurbeleid te ontwikkelen en uit te voeren

Lees meer over het lokaal cultuurbeleid

Bibliotheekbeleid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt Muntpunt en de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken in Brussel. De erkende Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken zijn aangesloten op het netwerk van de Nederlandstalige openbare bibliotheken te Brussel.
Lees meer over bibliotheekbeleid

Amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

De VGC wil alle Brusselaars de kans geven om zich artistiek en sociaal te ontplooien. Daarom steunt ze sociaal-culturele verenigingen en amateurkunstverenigingen op regionaal, bovenlokaal en lokaal niveau.
Lees meer over amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

N22

N22 is het netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Deze bieden een brede waaier van artistieke, sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Van theater- en muziekvoorstellingen, over cursussen en speelweken, tot sociaal-culturele projecten in verschillende wijken.
 

Kunsten

Met haar kunstenbeleid creëert de VGC een stevige omkadering en ondersteuning voor kunstcreatie, kunstspreiding en toonplekken.
Meer lezen over kunsten

Erfgoed en Cultureel toerisme

Erfgoed

De missie van het huidige beleidsplan geeft mooi de kern van het erfgoedbeleid van de VGC en de werking van de erfgoedcel Brussel weer. Voor de uitvoering sloot de VGC een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap.
Meer lezen over erfgoed

Cultureel toerisme

De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt verenigingen die in Brussel de platgetreden paden van het toerisme verlaten en de bezoekers een alternatieve, verrassende of doorleefde kijk op Brussel geven. De VGC ondersteunt ook de algemene toeristische promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer lezen over cultureel toerisme