n Brussel - naar homepage
stoelen, tafel en schoolbord in een leslokaal (geen leerlingen)

Onderwijs

De VGC steunt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ze is inrichtende macht en heeft oog voor kwaliteit. Dit zowel op het vlak van lesgeven als van infrastructuur.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Ongeveer honderdduizend leerlingen (van kleuter tot volwassene) volgens elke schooldag les in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Welke onderwijsniveaus zijn er? Hoeveel scholen? En hoe was het vroeger?
Lees meer over Nederlandstalig onderwijs in Brussel

VGC als inrichtende macht

De VGC is inrichtende macht van verschillende onderwijsinstellingen: de voormalige Nederlandstalige provinciale scholen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op die scholen wil de VGC kwalitatief onderwijs met oog voor innovatie in de Brusselse context organiseren.
Lees meer over de VGC als inrichtende macht

Kwaliteit ondersteunen

De kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel behouden en verhogen, dat is een opdracht die de VGC ter harte neemt.
Lees meer over kwaliteit ondersteunen

Brede school

Brede Scholen zijn scholen én organisaties die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door samen te werken met de buurt, ouders en alle mogelijke organisaties – een écht geïntegreerde aanpak dus. De VGC stimuleert Brede Scholen in Brussel.
Lees meer over Brede Scholen

Lesgeven in Brussel

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel staat of valt met gemotiveerde leerkrachten. De VGC spaart dan ook kosten noch moeite om leerkrachten, instructeurs, docenten … aan te trekken en te ondersteunen in hun praktijk.
Lees meer over lesgeven in Brussel

Infrastructuur

De VGC investeert in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.  Een goed schoolgebouw inspireert leerkrachten tot goed lesgeven en leerlingen tot goed lesvolgen. Om de groeiende jonge bevolking van Brussel een schoolplaatsje te geven zijn er bovendien steeds meer schoolgebouwen nodig.
Lees meer over infrastructuur