n Brussel - naar homepage

Gezin

De VGC wil maximale kansen creëren voor kinderen. Ze investeert daarom in capaciteit, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie.
Een meisje reikt met haar handen naar een trapeze.

De VGC wil maximale kansen creëren voor kinderen met verschillende sociale, culturele en talige achtergronden. Zo kunnen zij zich breed ontwikkelen in een positieve en betrokken omgeving.

De VGC neemt in Brussel de lokale regierol op voor

 • kinderopvang voor baby’s en peuters
 • buitenschoolse opvang
 • preventieve gezinsondersteuning

Daarbij zoekt de VGC maximaal aansluiting bij de Vlaamse Gemeenschap. Ze werkt ook samen met  het brede werkveld en de sectoren onderwijs, gezondheid, jeugdwelzijn ...

De VGC geeft subsidies en ondersteuning aan organisaties met oog op vier doelstellingen:

 • Capaciteit
  Door het stijgende aantal kinderen is er nood aan extra infrastructuur, opvangplaatsen en personeel. Deze nood blijft groot ondanks de inhaalbeweging van de voorbije jaren.
 • Toegankelijkheid
  Voor kinderopvang van baby’s en peuters kunnen ouders terecht bij het lokaal loket kinderopvang Brussel. De VGC wil via dit lokaal loket ouders ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang. Bovendien stimuleert de VGC organisaties om een evenwichtig opnamebeleid te voeren, met voorrang voor Nederlandskundige gezinnen en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
 • Kwaliteit
  De VGC stimuleert organisaties om de kwaliteit van hun dienstverlening te versterken. Opgroeien in Brussel is een aanbod dat advies en begeleiding op maat aanbiedt voor Nederlandstalige gezinsinitiatieven. Organisaties kunnen bij de VGC ook terecht voor verschillende subsidies: subsidies voor studiedagen, subsidies voor gezondheidsinitiatieven, verfraaiingssubsidies ...
 • Innovatie
  Brussel investeert in nieuwe initiatieven zoals kinderopvang in een doorgaande lijn van 0 tot 6 jaar, een sterke link tussen buitenschoolse opvang, naschoolse opvang en vrijetijdsaanbod, ondersteuning voor toekomstige ouders en gezinnen met kinderen in het Huis van het Kind ...